Grand Prix Guyader 2018 - Défi Pom'Potes

Du 05 May 2018 au 07 May 2018

Races :

Grand Prix Guyader 2018 - Défi Pom'Potes - Douarnenez 05 May - 07 May 2018

07

May

2018

RUN LUNDI - Mer-Terre

Monday, 14:00

07

May

2018

RUN LUNDI - Terre-Mer

Monday, 14:00

07

May

2018

LUNDI - Cotier 1 - MULTI 50

Monday, 13:20

07

May

2018

LUNDI - Cotier 1 - Class 40

Monday, 13:10

07

May

2018

LUNDI - Cotier 1 - IMOCA

Monday, 13:00

06

May

2018

RUNS DIMANCHE - Terre-Mer

Sunday, 12:40

06

May

2018

RUNS DIMANCHE - Mer-Terre

Sunday, 12:40

06

May

2018

DIMANCHE - Cotier 1 - MULTI 50

Sunday, 11:08

06

May

2018

DIMANCHE - Cotier 1 - IMOCA

Sunday, 10:58

06

May

2018

DIMANCHE - Cotier 1 - Class 40

Sunday, 10:48

05

May

2018

RUNS SAMEDI - Terre-Mer

Saturday, 13:25

05

May

2018

RUNS SAMEDI - Mer-Terre

Saturday, 13:25

05

May

2018

SAMEDI - Cotier 2 - MULTI 50

Saturday, 12:08

05

May

2018

SAMEDI - Cotier 2 - IMOCA

Saturday, 11:58

05

May

2018

SAMEDI - Cotier 2 - Class 40

Saturday, 11:48

05

May

2018

SAMEDI - Cotier 1 - MULTI 50

Saturday, 09:15

05

May

2018

SAMEDI - Cotier 1 - IMOCA

Saturday, 09:10

05

May

2018

SAMEDI - Cotier 1 - Class 40

Saturday, 08:53